Заявка успешно отправлена


Введите номер телефона!


Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Тopitop.com.ua», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Покупець»). Дана Публічна оферта розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця https://topitop.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

 

1. Загальні положення1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (Акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.2. Поняття та визначення2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення: Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору. Покупець – фізична особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору. Покупцем може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка має намір отримати послуги Продавця у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Продавець - Фізична особа підприємець Бондаренко Юлія Юріївна особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право реалізовувати товар (пункт 2.2.), передбачені цим Публічним договором (офертою). код 3395715064, рахунок в форматі згідно стандарту IBAN UA403220010000026003330120243.


2.2. ФОП Бондаренко Юлія Юріївна (ІПН 3395715064)Товар – взуття, сумки та аксесуари або будь-який інший товар, розміщений на вказаному вище сайті; Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди; Замовлення - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення на сайті та проведення оплати.


3. Предмет Договору


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема: - Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; - Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; - обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


4. Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.


4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.


4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).


4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.5. Вартість послуг та порядок оплати замовлення


5.1. Вартість Товару залежить від обраного Товару та вказана на Сайті Продавця.


5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Товару до дати оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.


5.3. Продавець здійснює оплату Товару на умовах 100% передоплати або часткову передоплату у розмірі 200 грн. як гарантія Замовлення. Решту можна оплатити після виконання замовлення.


5.4. Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця або іншим способом оплати, вказаним на Сайті, після чого Покупець повідомляє Продавця про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів


5.5. Товар вважається оплаченим із зарахування коштів у поточний рахунок Продавця.


5.6. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.6. Умови доставки замовлення


6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині здійснюється до складів транспортних компаній Нова пошта або Укрпошта, де і проводиться видача замовлень.


6.2. Разом із замовленням Покупцеві надсилається Гарантійний талон на придбаний Товар.7. Права та обов'язки сторін:


7.1. Продавець має право: - в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору; - в односторонньому порядку визначати вартість товару; - проводити анкетування, опитування Покупця, у тому числі запитувати відгуки про отриманий Товар, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отриманий Товар з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних: - здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень (зокрема рекламних) на електронну адресу чи телефонний номер Покупця. При цьому такі електронні повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Покупцеві самостійно відмовитися від отримання розсилки; - в односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті; 7.2. Продавець зобов'язується - надати Товар належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором; - зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), отримані від Покупця на виконання умов цього Договору. 7.3. Покупець зобов'язаний: - своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 7.4. Покупець має право: - оформити замовлення в Інтернет-магазині; - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору; - у випадку, якщо якість Товару з будь-яких причин є для Покупця неналежною, Продавець надає Покупцю право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня придбання Товару, звернутися до Продавця із Заявою про повернення сплачених коштів. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Продавця, крім акційних та розпродажних моделей. Заява на повернення коштів заповнюється Покупцем у Гарантійному талоні, який додається до Товару. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Покупець. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію: - прізвище, ім'я, по батькові Покупця; - спосіб, дату та суму оплати Товару; - причини, через які Покупець вважає, що отримано Товар неналежної якості; - банківські реквізити повернення коштів. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вищевикладеним пунктам Договору, Продавець повертає сплачені кошти протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня отримання Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем та компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних із доставкою товару Покупцю. 8. Відповідальність сторін 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 8.2. Продавець не несе відповідальності за: - за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів, телефонів або планшетів Покупця; - за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення; - за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет; 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності. 8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам. 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів. 9. Інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації на сайті https://topitop.com.ua. 9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні Акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" 9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 9.7. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни Матеріалів